EUROaktywizacja +

 

edukacja

edukacja 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w rejonie powiatu tarnowskiego 

oraz m. Tarnów, od 01.09.2020 do 31.08.2021. 

Kwota dofinansowania: 364 355,60 zł. 

 

Zapraszamy osoby niepracujące w wieku powyżej 30 r. ż. do udziału w Projekcie "EUROaktywizacja+" i skorzystania z: 

 

- Pomocy w określeniu ścieżki zawodowej w ramach zajęć indywidualnych

- Warsztatów aktywizacji zawodowej 

- Pomocy w podniesieniu kwalifikacji w postaci dofinansowania szkoleń zawodowych

- Możliwości nabycia doświadczenia zawodowego w postaci dofinansowania 3 miesięcznych staży zawodowych o wysokości stypendium stażowego 1536,50 zł netto.

- Zwrot kosztów dojazdów  

 

Biuro projektu dostosowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

O projekcie

Kontakt

rekrutacja@edumocni.pl

+48 884 004 939

ul. Kościuszki 37A

33-100 Tarnów

Polska

EUROKONSULTANT Radosław Jaźwiec 

NIP: 514 0144 782

33-100 Tarnów, 

ul. Kościuszki 37A 

tel. 696 455 957