O projekcie

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w rejonie powiatu tarnowskiego 

oraz m. Tarnów, od 01.09.2018 do 31.12.2019. 

Kwota dofinansowania: 429 874,00 zł. 

 

Zapraszamy osoby niepracujące w wieku powyżej 50 r. ż. do udziału w Projekcie "EUROaktywizacja" i skorzystania z: 

 

- Pomocy w określeniu ścieżki zawodowej w ramach zajęć indywidualnych

- Warsztatów aktywizacji zawodowej "SPADOCHRON" 

- Pomocy w podniesieniu kwalifikacji w postaci dofinansowania szkoleń zawodowych

- Możliwości nabycia doświadczenia zawodowego w postaci dofinansowania 4 miesięcznych staży zawodowych o wysokości stypendium stażowego 1017,36 zł netto.

- Zwrot kosztów dojazdów  

 

Kontakt

biuro@eurokonsultant.pl

+48 793 043 897

ul. Kościuszki 37A

33-100 Tarnów

Polska

EUROaktywizacja

 

edukacja

edukacja 

EUROKONSULTANT Radosław Jaźwiec 

NIP: 514 0144 782

33-100 Tarnów, 

ul. Kościuszki 37A 

tel. 696 455 957